Organisatie

Stichting De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is een 100% non-profit organisatie met de doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan.

Alleen vrijwilligers

Bij ons werken geen betaalde krachten, maar uitsluitend vrijwilligers. Ook de bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Zo kunnen wij de gratis voedselpakketten verstrekken zonder personeelskosten. Alle vrijwilligers gaan een overeenkomst aan met de stichting.

Verwerving en uitgifte

 In Nijmegen en de gemeente Overbetuwe delen wij op negen locaties voedselpakketten uit. Op dit moment zijn daarbinnen zo’n 185 vrijwilligers voor de voedselbank actief. Zij werken in groepen die allemaal een eigen taak hebben en onder leiding staan van een coördinator. De Voedselbank Nijmegen betrekt wekelijks voedsel van het regionale distributiecentrum in Arnhem. Daarnaast kunnen wij rekenen op de (rest)producten van vele grote en kleine ondernemers. Ook donaties van particulieren (zowel in de vorm van levensmiddelen als in de vorm van  geld), zijn van wezenlijk belang. Wilt u ook voedsel of goederen doneren? Lees dan hier verder.

Over de organisatie

De Voedselbank Nijmegen is aangesloten bij de landelijke vereniging van voedselbanken en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Jaarlijks publiceert de Voedselbank Nijmegen een jaarverslag inclusief financiële verantwoording.

De Voedselbank Nijmegen voldoet als ANBI  aan de schenkingsvoorwaarden van de Belastingdienst.ANBI

Het Privacy Statement van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe, in het kader van de wet AVG, vindt u hier.

Een impressie van onze Voedselbank

Historie

De Stichting Voedselbank Nijmegen is opgericht op 9 december 2004. Sinds mei 2005 reiken wij op wekelijkse basis voedselpakketten uit. “Wanneer armoede en verspilling geen thema’s meer zijn in onze stad, zullen wij onszelf met vreugde opheffen. Tot die tijd echter zetten we ons in om een klein beetje tegenwicht te bieden tegen die armoede en verspilling”, aldus ds. Paul Oosterhoff, initiatiefnemer Voedselbank Nijmegen.

Bestuur

  • Jan van Halder, voorzitter
  • Mark Buck, secretaris
  • Maxime de Coninck, penningmeester
  • Patricia van Hooff, bestuurslid communicatie
  • Hans van der Westen, bestuurslid projecten en strategie

Beloningsbeleid

Alle medewerkers zijn onbezoldigd en krijgen geen enkele vergoeding.

Gedragscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. 

Verantwoordingen en verslagen

Naam: Stichting Voedselbank Nijmegen
RSIN: 814892218