Nijmegen Fiets voor elkaar
Klachtenregeling

Klachtenregeling.

Klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de werkwijze van de voedselbank, één van de medewerkers of bijvoorbeeld de inhoud van een voedselpakket. In dat geval kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de Voedselbank Nijmegen.

Uw klacht kunt u sturen naar: per mail: klachten@voedselbanknijmegen.nl of schriftelijk:  Winkelsteegseweg 144 B, 6534 AR Nijmegen (trager)

Klachtbrief:

In uw klachtbrief dient u uw klacht duidelijk te omschrijven en vermeld daarbij:

– de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u wilt klagen;

– waar mogelijk de naam van de medewerker die er mee te maken heeft;

– waar mogelijk het benoemen van concrete producten, waarover u wilt klagen;

– waar mogelijk beschrijven wat er precies is gebeurd.

Afhandelingstijd van klachten:

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht mailt het bestuur u een bevestiging van uw klacht. Bij het ontbreken van een mailadres gaat het schriftelijk.

Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht. Zo nodig nemen we telefonisch contact met u op.

Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening voortdurend te verbeteren!

In beroep gaan:

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot de nationale organisatie: welkom@voedselbankennederland.nl