Vrijwilligers

De spil van de Voedselbank

In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen zo arm dat ze niet genoeg voedsel kunnen kopen om voor hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te bereiden. De Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe verstrekt elke week aan zo’n 750 tot 800 huishoudens waaronder ca. 800 kinderen, in Nijmegen, Elst en Zetten een pakket extra voedsel. Met ruim 185 enthousiaste vrijwilligers helpen we mensen aan voedsel en gaan we voedselverspilling tegen.

Wat doen al die vrijwilligers zoal?

  • intake (aanname) van klanten;
  • acquisitie van goederen;
  • inpakken van pakketten;
  • transport en uitdelen van pakketten;
  • bestuurlijke activiteiten.

Word vrijwilliger!

Je levert een belangrijke bijdrage om onze klanten wekelijks te voorzien van een gezond pakket aan voedsel.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze
klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als
gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels
opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en
geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of
bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer
anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan
iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met
één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De
vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger
daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig
is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf
de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.
De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)
diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

De vertrouwenspersoon bij onze Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is Hubert Hendriks.

Wat betekent het om vrijwilliger te zijn bij de Voedselbank?