Wanneer komt u in aanmerking?

Wie na aftrek van vaste lasten minder dan € 230 per maand overhoudt om aan voeding en kleding te besteden, komt in aanmerking voor een tijdelijk wekelijks voedselpakket. Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon? Dan kan bij dit bedrag € 95 per persoon worden opgeteld.

Als u mee wilt weten, dan vindt u hier de uitgebreide landelijke richtlijnen.

Zolang uw situatie niet voldoende verbetert, kunt u wekelijks een pakket ophalen. De officiële maximale periode van voedselhulp is drie jaar. Verbetert uw situatie zodanig dat u niet meer in aanmerking komt? Dan geeft u dat zelf aan. Daarnaast toetsen we de situatie van klanten in de regel na een half jaar of wanneer wij dat nodig achten. Na maximaal 18 maanden is er nog een toetsing omdat men zich opnieuw moet aanmelden voor verlenging. In bijzondere situaties waarin de levensomstandigheden onvoldoende verbeterd zijn, beoordelen we of verlenging na drie jaar tijdelijk mogelijk is.

 

Voorbeelden

  • 2 volwassenen zonder kinderen = € 230 + € 95 = € 325
  • 2 ouders met 2 kinderen (zonder eigen inkomen) = € 230 + 3 x € 95 = € 515

Iedere dinsdag worden nieuwe aanvragen behandeld. Als uw aanvraag toegekend wordt, kunt u in principe de eerstvolgende vrijdag uw eerste pakket ophalen. Voor het uitgiftepunt Goffert en Noord geldt dat u een week later op woensdag uw pakket kunt ophalen.