Nijmegen Fiets voor elkaar
Steun de voedselbank

De Voedselbank Nijmegen verleent gratis hulp. Vrijwilligers werken er voor niets en voedsel wordt gratis aangeleverd. Toch kost zo’n organisatie geld. Denk aan kosten voor opslag, koeling, materialen, uitgifte, promotie, vervoer, etc.

Wij zijn een ANBI organisatie waardoor uw gift fiscaal aantrekkelijk is.   

Vriend worden of doneren

Een actie om voedsel in te zamelen helpt ons het meeste, omdat we dan ook voedsel kunnen inzamelen dat anders overbodig wordt: voedselverspilling tegengaan is een belangrijke extra doelstelling voor ons! Maar ook  acties om geld in te zamelen waarmee we voedsel kunnen aanschaffen dat we te kort komen, zijn heel welkom!

Al met een donatie van €5 per maand kunnen we gezond extra voedsel aanschaffen waaraan we regelmatig tekort hebben, zoals eieren, kaas en koffie, en elke week namens u iets extra’s in een voedselpakket doen voor een gezin in Nijmegen. Maar ook een eenmalige bijdrage van bijvoorbeeld €25 helpt! Doneer

U kunt het te doneren bedrag rechtstreeks overmaken op ons banknummer NL61RABO0104083255 t.n.v. Voedselbank Nijmegen

of u download het Machtigingsformulier en stuur het ondertekend terug.

Sponsoren als bedrijf

Als Nijmeegse organisatie levert u natuurlijk ook graag uw bijdrage. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij u geen trend, maar een vanzelfsprekendheid. Word vriend van de Voedselbank. Download het Machtigingsformulier en stuur het ondertekend terug.