Criteria verruimd

sep 28, 2022 | Nieuws

In de extra Algemene Ledenvergadering die Voedselbank Nederland heeft gehouden is besloten om met ingang van 17 september 2022 de criteria te verruimen. Het normbedrag per persoon wordt 110 euro. En per huishouden 190 euro.

De Voedselbank gaat uit van het besteedbare inkomen van het huishouden. Dit is het bedrag dat een huishouden overhoudt na aftrek van vaste lasten. Energiekosten worden als onderdeel van de vaste lasten meegenomen in deze berekening. Het besteedbare inkomen van het huishouden wordt vergeleken met een normbedrag.

Het normbedrag is de optelsom van een basisbedrag per huishouden plus een bedrag per persoon in het huishouden. Huishoudens met een besteedbaar inkomen beneden dit normbedrag komen in aanmerking voor voedselhulp. Het normbedrag per persoon wordt verhoogd van €100,- naar € 110. Het normbedrag per huishouden wordt verhoogd van € 150,- naar € 190,-

Voorbeelden

Voor een éénpersoonshuishouden geldt nu een normbedrag van 190 + 110 = 300 euro

Voor een tweepersoonshuishouden geldt nu een normbedrag van 190 + (2 x 110) = 410 euro

Voor een huishouden van zes personen geldt een normbedrag van 190 + (6 x 110) = 850 euro

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact

Voedselbank Nijmegen Overbetuwe
Winkelsteegseweg 144 B
6534 AR Nijmegen

info@voedselbanknijmegen.nl
06 221 34 130

Bank: NL61RABO0104083255