Naar aanleiding van een viering over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hebben de bewoners van het Oud Burgeren Gasthuis voedselpakketten gemaakt van broden en vissen en hebben ze een donatie gegeven van €110,-. De pakketten werden meegegeven aan de voedselbank om als iets extra’s uit te delen aan de buurt. De inhoud van de tassen werd gesponsord door de Coop. We willen alle betrokkenen hartelijk danken voor deze donatie.