Cas heeft met zijn klas moestuintjes gespaard voor de mensen van de voedselbank.

Prima actie Cas.

Dankjewel.