Nijmegen Fiets voor elkaar
Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking?

Wie na aftrek van vaste lasten minder dan € 225,- per maand overhoudt om aan voeding en kleding te besteden, komt tijdelijk in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket.

Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon, dan kan bij dit bedrag € 90,- per persoon worden opgeteld.

Voorbeelden

2 volwassenen zonder kinderen = € 225 + € 90 = € 315,00

2 ouders met 2 kinderen (zonder eigen inkomen) = € 225 + 3 x € 90 = € 495,00

Zolang uw situatie niet voldoende verbetert, maar maximaal 3 jaar, kunt u wekelijks een pakket ophalen. Verbetert uw situatie zodanig dat u niet meer in aanmerking komt, dan geeft u dat in principe zelf aan. Gedurende de looptijd van de voedselhulp toetsen wij daarnaast periodiek of de hulp nog steeds noodzakelijk is.