Aanmelden voor voedselpakket

Vul het formulier volledig, naar waarheid en met de kennis die u nu heeft in om aan te melden als klant bij de Voedselbank. Lees de toelichting als u niet zeker weet wat in te vullen. Komt u er niet uit? Neem contact met ons.


Kies "Ja" als u het voedselpakket voor uzelf aanvraagt, kies "Nee" als u bijvoorbeeld bewindvoerder, andere hulpverlener of financieel adviseur bent. Let op: als u zichzelf aanmeldt, willen we altijd graag overleg. Geef een telefoonnummer waarop u eerstvolgende dinsdag bereikbaar bent.

Gegevens aanvrager

Controleer of u het adres goed invoert. Geen e-mailadres? Vul dan geen@email.nl in.

Gegevens huisgenoten

Vul de gegevens van alle overige leden van het huishouden in.

Alle huisgenoten van 18 jaar en ouder, inclusief volwassen kinderen. Tel uzelf en eventueel uw partner niet mee.
Alle huisgenoten tot 18 jaar. Kinderen ouder dan 18 worden als volwassene geteld.

Voedselpakket

Informatie over alle uitgiftepunten vindt u op de pagina "Locaties".
Licht toe waarom ondersteuning gewenst of noodzakelijk is.