Preventiemedewerker

jan 15, 2024 | Vacatures

Vacature preventiemedewerker voor 8 uur per week

Voedselbank Nijmegen/ Overbetuwe is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die binnen de organisatie de functie van preventiemedewerker op zich wil gaan nemen.

De verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn:

  • Het opstellen, uitvoeren en monitoren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren van het bestuur en de coΓΆrdinatoren over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • De preventiemedewerker geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan medewerkers, management en het bestuur.
  • Schriftelijke rapportage over gemelde ongevallen en/of bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en de genomen maatregelen.
  • Zorgdragen voor implementatie van bovengenoemde maatregelen.

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een goede inwerkperiode en tevens is er de mogelijkheid om een preventiemedewerkers cursus te volgen via Voedselbank Nederland.

Voor extra informatie kunt u zich wenden tot coΓΆrdinator Harry Rombout: ppcoordinator@voedselbanknijmegen.nl, telefoon: 06 80094134.

Bent u degene die deze rol zou willen gaan vervullen, dan ontvangen wij graag een korte motivatie via vrijwilligerszaken@voedselbanknijmegen.nl.