Steun ons met eenmalige gift

U kunt ook overmaken naar NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. ‘Stichting Voedselbank Nijmegen’ onder vermelding van ‘Corona’.

Of wordt donateur en steun ons periodiek.

Momenteel kunnen we nog vooruit met het voedsel dat we ontvangen en in voorraad hebben. Als zich straks – zoals wordt gevreesd – echter veel meer nieuwe klanten aandienen, is het mogelijk dat we snel door die voorraad heen raken. We moeten dan voedsel bij kopen, om ook nieuwe klanten te kunnen voorzien van een compleet en vooral gezond wekelijks voedselpakket.

Daarom doen we nu al een beroep op u. Wilt u ons steunen met een donatie? Namens al onze huidige en toekomstige klanten danken wij u bij voorbaat!

Voedsel kopen in bijzondere omstandigheden

Het uitgangspunt van ons en alle andere voedselbanken is dat we alleen werken met gratis ontvangen voedsel, omdat we nu eenmaal ook verspilling willen tegengaan. Echter, in deze snel veranderde tijden dreigt de voorraad op te raken, terwijl onze klanten juist nu onze materiële steun bitter hard nodig hebben.