Nijmegen Fiets voor elkaar
Hoe werkt het

Spelregels

Heeft u akkoord gekregen om voedselpakketten te komen afhalen? Dan ontvangt u een startbrief waar alle belangrijke informatie in staat, ook waar en wanneer u uw pakket kunt afhalen elke week. Daarvoor gelden de volgende spelregels.

  1. Houdt u aan de openingstijden.
  2. Neem zelf een koeltas mee om producten vers te houden.
  3. Houdt u aan de aanwijzingen van onze vrijwillige coördinatoren.
  4. Behandel iedereen met respect.
  5. Behandel ook het voedsel dat u ontvangt met respect. Laat voedsel dat u niet wilt gebruiken achter of ruil het met anderen.

 

Wat als u niet kunt?

Wanneer u een keer niet kunt komen, moet u dat melden vóór donderdag 16.00 uur. Belt u daarvoor naar 06 221 34 130, of stuur een e-mail naar intake@voedselbanknijmegen.nl

Wat als u zich niet aan de spelregels houdt?

Als u zonder af te melden uw pakket niet komt ophalen, krijgt u een waarschuwing. Als u twee maal zonder bericht van verhindering uw pakket niet ophaalt, dan wordt u uitgeschreven.

Ongewenst gedrag wordt gemeld aan het bestuur van de Voedselbank, en u wordt onmiddellijk de toegang ontzegd. Indien mogelijk krijgt u een bevestiging hiervan per telefoon, e-mail, of op uw postadres. U kunt dan contact opnemen met uw hulpverlener, die in overleg kan treden met onze intake.