Nijmegen Fiets voor elkaar
Hoe werkt het

Spelregels

Op dinsdag worden de aanvragen die dan binnen zijn, beoordeeld. Als uw aanvraag toegekend wordt, kunt u in principe de eerstvolgende vrijdag uw eerste pakket ophalen. Voor het uitgiftepunt Goffert geldt dat u een week later op woensdag uw pakket kunt ophalen.

U ontvangt een startbrief waar alle belangrijke informatie in staat, ook waar en wanneer u uw pakket kunt afhalen elke week. Daarvoor gelden de volgende spelregels.

  1. Kom op de afgesproken tijd.
  2. Neem zelf twee tassen mee en een koeltas om producten vers te houden.
  3. Houd u aan de aanwijzingen van onze vrijwilligers bij het uitgiftepunt.
  4. Behandel iedereen met respect.
  5. Behandel ook het voedsel dat u ontvangt met respect. Laat voedsel dat u niet wilt gebruiken achter of ruil het met anderen.

Wat als u niet kunt?

Wanneer u een keer niet kunt komen, geeft u dat door vóór donderdag 16.00 uur. Voor het uitgiftepunt Goffert geeft u dat door vóór dinsdag 14.00 uur. U kunt  daarvoor bellen naar 06 2213 4130, of mailen naar intake@voedselbanknijmegen.nl

 

Wat als u zich niet aan de spelregels houdt?

Als u zonder af te melden uw pakket niet komt ophalen, krijgt u een waarschuwing. Als u twee maal zonder bericht van verhindering uw pakket niet ophaalt, dan wordt u uitgeschreven.

Ongewenst gedrag wordt gemeld aan het bestuur van de Voedselbank, en u wordt onmiddellijk de toegang ontzegd. Indien mogelijk krijgt u een bevestiging hiervan per telefoon, e-mail, of op uw postadres. U kunt dan contact opnemen met uw hulpverlener, die in overleg kan treden met onze intake.

 

Wat als uw gegevens wijzigen?

Als uw woonsituatie wijzigt bij voorbeeld door verhuizing of door verandering in de gezinssamenstelling, geeft u dit zo snel mogelijk door aan de intake. U kunt een mail sturen naar intake@voedselbanknijmegen.nl  of u vult het wijzigingsformulier in en stuurt dit op. U kunt het formulier hier downloaden Wijzigen klantgegevens 2019.

Spreekuur elke dinsdag van 9.30-14.00 uur

Heeft u nog vragen? De intake heeft elke dinsdag spreekuur. U kunt langskomen tussen 9.30 uur en 14.00 uur aan de Winkelsteegseweg 144 B, 6534 AR Nijmegen.

U kunt ons ook bellen; bellen kan elke dinsdag tussen 9.30 en 16.00 uur op nummer  06 2311 2318. Let op! Dit nummer is uitsluitend op die tijd te bereiken!