Nijmegen Fiets voor elkaar
Aanmelden

Aanmelden?

Wilt u tijdelijk een beroep doen op de Voedselbank?

Dan vindt u hieronder informatie hoe u zich kunt aanmelden. Bedenk wel dat onze voedselpakketten echt bedoeld zijn als noodhulp. Het is geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar veeleer een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp kan maximaal drie jaar duren, net zo lang als de maximale periode voor schuldsanering. De hulp van de Voedselbank is expliciet niet bedoeld als een ‘extraatje’ voor mensen, die het niet breed hebben. Aan die vraag zouden we onmogelijk kunnen voldoen.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

 1. Via uw bewindvoerder, eventueel uw hulpverlener of begeleider. Wij raden u dit dringend aan omdat uw bewindvoerder overzicht heeft over alle informatie die aangeleverd moet worden voor de beoordeling en vaak ook ervaring heeft met indienen.
 2. Heeft u geen bewindvoerder, hulpverlener of begeleider die u kunt vragen? Vraag dan STIP om hierbij te helpen, want zij zijn ervoor: Stips zijn informatiepunten van de gemeente om wijkbewoners te helpen. Ook in uw wijk is een Stip. Kijk op http://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips waar de Stip in uw wijk is en hoe u een afspraak kunt maken.
 3. Wilt u zich toch het liefste zelf aanmelden, zie dan hieronder welke gegevens u allemaal zelf moet aanleveren. Mail het aanvraagformulier met de benodigde papieren naar intake@voedselbanknijmegen.nl of kom langs op het spreekuur.

 

Aanvraagformulier

Heeft u het programma Microsoft Excel (onderdeel van Office) op uw computer?. Vul daarmee het Microsoft Excel Aanvraagformulier-2018 in en stuur dat per e-mail naar intake@voedselbanknijmegen.nl.

Spreekuur elke dinsdag van 9.00-14.00 uur

Sinds 1 januari 2017 verwerken wij geen papieren aanmeldingen meer, mede omdat deze te vaak onleesbaar of onvolledig zijn. U kunt wel met uw papieren langskomen op het spreekuur, zodat wij kunnen helpen met invullen. Wij hebben elke dinsdag spreekuur van 9.00 uur tot 14.00 uur op De Haard aan de Groenestraat 170, 6531 HW  Nijmegen.

Op dinsdag worden de aanvragen die dan binnen zijn beoordeeld. Als uw aanmelding rond is dan kunt u in principe de eerstvolgende vrijdag uw eerste pakket ophalen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons dan elke dinsdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen op 06 231 12 318. Let op! Dit nummer is uitsluitend op die tijd te bereiken!

Benodigde gegevens bij aanmelding zonder tussenkomst van een verwijzer

Als u zich zelf wil aanmelden zorg dan dat u onderstaande papieren mee mailt met  het digitale formulier  of meeneemt als u naar het spreekuur komt:

 • identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs)
 • inkomensverklaring (loon / uitkering)
 • rekeningafschrift van huur en eventuele huurtoeslag (huursubsidie)
 • rekeningafschrift met daarop de kosten voor gas, water, licht en eventuele
 • gemeentelijke belastingen
 • rekeningafschrift van ziektekostenverzekering en zorgtoeslag
 • rekeningafschriften met kosten van overige verzekeringen
 • voorlopige teruggave van de belastingdienst
 • bewijzen van schulden en aflossingen
 • (eventueel) papieren van de schuldsanering

Wilt u uw gegevens wijzigen?

Download dan hier het daarvoor bestemde formulier Wijzigen klantgegevens 2018 en stuur dit op volgens de instructies op dit formulier.