Nijmegen Fiets voor elkaar
4Daagse week

Let op! Tijdens de 4Daagse week, 15 t/m 19 juli 2019, vindt er geen uitgifte van voedselpakketten plaats. Al onze uitgiftelocaties zijn deze week gesloten.

8e uitgiftepunt

VOEDSELBANK NIJMEGEN – OVERBETUWE OPENT 12 JUNI ACHTSTE UITGIFTEPUNT
In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen die (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebben waardoor ze niet genoeg voedsel kunnen kopen om voor zichzelf of hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te bereiden. Met ruim 150 vrijwilligers deelt Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe wekelijks een zo gevarieerd en gezond mogelijk voedselpakket uit aan zo’n 700 huishoudens.

Nieuw uitgfitepunt Goffert

Daar komt nu een extra uitgiftepunt bij, Goffert aan de Kolpingstraat 2a in Nijmegen.
De afgelopen 2 à 3 jaar zien we een gestage groei van het aantal klanten op alle uitgiftepunten in Nijmegen. We merken dat dit nu al een behoorlijk beslag legt op de capaciteit van de huidige uitgiftepunten.
Om die reden zijn we op zoek gegaan naar oplossingen. In tegenstelling tot onze andere uitgiftepunten delen we hier pakketten uit op de woensdagochtend. Hiermee bieden we onze klanten een alternatief voor de vrijdag en bovendien geeft dat voor de houdbaarheidsdata meer speelruimte. Dus minder verspilling!

Extra uitdaging
Een extra uitgiftepunt heeft natuurlijk ook consequenties voor onze organisatie. Er moeten door de week extra voorbereidingen gedaan worden op andere dagen en elke week op woensdag naar het uitgiftepunt gebracht worden. Een extra klus voor de vrijwilligers,
Dit betekent dat wij heel blij zijn met meer vrijwilligers en vooral ook voor het nieuwe uitgiftepunt Goffert. Op dit moment (13 mei 2019) hebben wij voldoende aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers voor dit uitgiftepunt.

Extra donaties noodzakelijk
Een nieuw uitgiftepunt betekent ook extra kosten, bijvoorbeeld voor transport. Ook zijn extra giften noodzakelijk om elke week een voldoende vers, gezond pakket te kunnen aanreiken aan alle ruim 700 huishoudens. Met een maandelijkse bijdrage van €10 kunnen we een gezin wekelijks een voldoende gezond voedselpakket geven. Wilt u zo ook een handje helpen?
Ga naar www.voedselbanknijmegen.nl/wat-u-kunt-doen/steun-de-voedselbank/ of maak rechtstreeks uw donatie over op ons banknummer NL61RABO0104083255 t.n.v. Voedselbank Nijmegen.

Rabo Clubkascampagne

Voedselbank Nijmegen Overbetuwe heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkascampagne.

Met de Rabobank Clubkascampagne ondersteunt Rabobank Rijk van Nijmegen het stichtings- en verenigingsleven in de regio. De Rabobank stelt hiervoor in 2019 is maar liefst € 250.000,- voor beschikbaar. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt over de verenigingen en stichtingen die meedoen.

Bestedingsdoel

Voedselbank Nijmegen Overbetuwe vindt he belangrijk om aan onze ruim 2000 klanten een gevarieerd en zo gezond mogelijk voedselpakket te kunnen uitdelen. Om ook voldoende verse groenten, fruit en eieren te kunnen aanbieden moet de Voedselbank dit ook bijkopen. Het geld, dat we mogelijk ontvangen met de clubkascampagne, willen dus besteden aan meer vers en gezond voedsel in de voedselpakketten.

Wat kunt u doen?

Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen mogen van 14 mei tot 29 mei 2019 stemmen via de stemsite van de Rabobank op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting uitbrengen.

Bankiert u bij Rabobank Rijk van Nijmegen? Check dan of u lid bent. Dit kunt u zien in de Rabo App bij zelf regelen, profiel, contactgegevens wijzigen. Onder uw persoonlijke gegevens staat of men lid is.

Of log in bij Rabo Internetbankieren en kijk bij zelf regelen, profiel, contactgegevens wijzigen.

Ook ontvangt men als lid 1x per kwartaal het ledenmagazine Dichterbij. Nog geen lid? Word dan lid via: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijk-van-nijmegen/uw-lidmaatschap/ of via de Rabo app/Internetbankieren.

Met uw hulp maken wij kans op een gift uit de Rabo Clubkascampagne? Dus stem op Voedselbank Nijmegen Overbetuwe!

Namens Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe alvast hartelijk bedankt! Zie ook: www.voedselbanknijmegen.nl of kijk op onze facebookpagina

Record

Van Voedselbanken Nederland hebben we bericht gekregen over het aantal pakken koffie dat we bij elkaar gespaard hebben voor de Douwe Egberts- en Pickwick-punten: maar liefst 3.028 pakken! Een recordaantal, als je het vergelijkt met voorgaande jaren, maar ook als je het vergelijkt met de rest van Nederland.

Landelijk zijn er 130.000 pakken koffie te verdelen. Een geslaagde actie waarvan al gezegd is, dat deze het komende jaar gewoon herhaald wordt. We kunnen dus het hele jaar door blijven sparen. Op de loods staan dozen waar we de punten in bewaren.

Inzamelactie DE puntenDe inzamelactie van Douwe Egberts punten is een groot succes geworden. Hartelijk dank aan iedereen die punten ingeleverd heeft!!

Met elkaar hebben we bijna 1.500.000 punten kunnen inleveren. Hiervoor kunnen we al onze klanten 4 x een pak koffie geven!

Hebt u uw punten niet op tijd kunnen inleveren? U kunt het hele jaar weer doorsparen voor de actie van volgend jaar en inleveren mag altijd op onze loods aan de Winkelsteegseweg of bij onze uitgiftepunten.