Nijmegen Fiets voor elkaar
Beleid

AANNAMEBELEID

Ons principe:

Alle klanten die voldoen aan de criteria voor voedselhulp worden welkom geheten bij de Voedselbank Nijmegen. Zij ontvangen in principe wekelijks een voedselpakket als aanvulling op hun eigen inkoop van voedsel. Daarbij streven we naar een verantwoorde samenstelling voor voedzaam, gezond en lekker eten, en proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de gezinssamenstelling en speciale eisen (zoals allergieën).  Mocht de hoeveelheid uit te delen voedsel onder druk komen, dan blijven we naar rato eerlijk verdelen onder onze klanten.

Onze huisregels:

De maximale periode van voedselhulp is officieel drie jaar. De klant geeft in principe zelf aan als de hulp niet meer nodig is. Daarnaast toetsen we de situatie van klanten in de regel na een half jaar, en verder waar wij dat nodig achten. Na maximaal 18 maanden is er nog een toetsing doordat men zich opnieuw moet aanmelden voor verlenging.

In  bijzondere situaties waarin de levensomstandigheden onvoldoende verbeterd zijn, kan de Intake beoordelen of verlenging na drie jaar tijdelijk mogelijk is.