22 juli a.s. opent de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe een negende uitgiftepunt Noord, in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen-Noord.

In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen die (tijdelijk) minder besteedbaar inkomen hebben waardoor ze niet genoeg voedsel kunnen kopen om voor zichzelf of hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te bereiden. Met ruim 185 vrijwilligers deelt Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe wekelijks een zo gevarieerd en gezond mogelijk voedselpakket uit aan inmiddels bijna 800 huishoudens.

De afgelopen paar jaar ziet de Voedselbank een gestage groei van het aantal klanten op alle uitgiftepunten in Nijmegen. In 2019 is uitgiftepunt Goffert daarom geopend en nu een jaar later opent de Voedselbank weer een nieuw uitgiftepunt.

Met de opening van dit nieuwe uitgiftepunt maakt de Voedselbank dankbaar gebruik van de gastvrijheid van en samenwerking met het wijkcentrumbeheer van De Klif. 

Het moment van uitgifte voor deze nieuwe locatie is woensdagmiddag na werktijd. Hiermee komen we tegemoet aan een wens om een uitgiftemogelijkheid te hebben voor klanten die een baan hebben en na werktijd het pakket willen ophalen. Meer informatie op: www.voedselbanknijmegen.nl

Extra donaties noodzakelijk

Een nieuw uitgiftepunt betekent ook extra kosten, bijvoorbeeld voor transport. Ook zijn extra giften noodzakelijk om elke week een voldoende vers en gezond pakket te kunnen uitreiken aan alle ruim 800 huishoudens. Met een maandelijkse bijdrage van €10 kunnen we een gezin wekelijks een voldoende gezond voedselpakket geven. Wilt u zo ook een handje helpen?

Ga naar https://www.voedselbanknijmegen.nl/wat-u-kunt-doen/steun-de-voedselbank/ of maak rechtstreeks uw donatie over op ons banknummer NL61RABO0104083255 t.n.v. Voedselbank Nijmegen.